Wat is NLP? Betekenis, ontstaan & voorbeelden - UNLP (2024)

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een methode op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt gedefinieerd als “de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen”.

Je zou NLP kunnen zien als een handleiding voor jouw brein. Doormiddel van verschillende technieken, ga je leren effectief te communiceren met jezelf en met anderen. Technieken die je persoonlijke effectiviteit vergroten.

NLP biedt concrete handvatten om inzicht te krijgen in het gedrag van onszelf en van de ander om dit gedrag, indien gewenst, te veranderen.

Waarvoor staan de letters NLP?

NLP is de afkorting voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

Voor veel mensen die kennismaken met NLP kan alleen de titel al verwarrend zijn. Laten we daarom eerst eens inzoomen op de drie woorden: Neuro Linguïstisch Programmeren. Geen formele definities, maar gewoon wat het in de praktijk betekent.

➢ Neuro betekent dat ons denken, doen en voelen wordt bepaald door ons neurologisch apparaat, ons brein.

➢ Linguïstisch wil zeggen de wijze waarop we communiceren met onszelf of anderen, zowel verbaal als non-verbaal.

➢ Programmeren houdt in dat door het anders leren aansturen van ons brein we in staat zijn om het leven van onszelf en anderen te veranderen.

Hoe werkt NLP?

Met Neuro Linguistisch Programmeren ga je kijken naar de onbewuste processen van jouw brein, om hier vervolgens met bewezen technieken een verandering teweeg te brengen. Aan de hand van NLP-technieken ga je aan de slag met het veranderen van zowel diepliggende overtuigingen als het teweeg kunnen brengen van directe verandering in jouw doen en laten.

Waar kan ik NLP allemaal voor gebruiken?

NLP wordt gebruikt voor uiteenlopende onderwerpen. Iedereen kan een andere reden hebben om NLP te gebruiken… Misschien wil je je communicatie verbeteren, leren omgaan met stress, uitdagingen trotseren op je werk en in je carrière of gewoon je zelfvertrouwen boosten.

Wij hebben een top 5 samengesteld van de meest voorkomende redenen om een NLP-opleiding te doen:

Jezelf willen ontplooien, ontwikkelen, groeien en bloeien

Je voelt dat er meer uit het leven te halen valt, maar hoe? NLP is perfect om te gebruiken als jij je wilt ontplooien, ontwikkelen, groeien en bloeien. Jij snapt dat als jij meer tools in handen hebt om je gelukkig te voelen en beperkende gedachten los te laten, jij kunt kiezen om een leuker leven te leiden. Je krijgt meer zelfvertrouwen en dat stemmetje in jouw hoofd die zegt dat je het niet kan, verdwijnt. Waarom zou jij jezelf dat cadeautje niet geven?

Verbeteren van je werk/privé-balans

Veertig uur per week naar kantoor, naar een baan waar je geen voldoening meer uit haalt… Het is waarschijnlijk een nachtmerrie voor velen. NLP kan jou helpen om meer voldoening te halen uit jouw werk, door jou bijvoorbeeld de tools te geven om dat lastige gesprek met jouw baas of irritante collega aan te gaan. Daarnaast gaan wij uitgebreid kijken naar wat jij wil in het leven (ook op werk gebied) door goed naar jouw doelen te kijken.

Beter kunnen samenwerken en communiceren met anderen

Je gaat leren om makkelijker contact te maken, anderen beter te kunnen lezen/begrijpen en jezelf te kunnen uiten zoals jij dat wilt. Je gaat leren over emoties (waar deze vandaan komen en wat je er mee kunt), stemming en alles wat daar invloed op heeft. Hiermee heb jij meer keuzevrijheid over hoe jij wilt doen, wie jij wilt zijn en welke keuzes jij maakt.

Meer voldoening en succes in je carrière

Tijdens een NLP Practitioner ga jij volop met jouw doelen aan de slag, dus ook jouw doelen op werkgebied. Je gaat kijken naar wie jij bent en wat jij nu eigenlijk uit het leven wil halen. Ook ga je leren om op een effectieve manier te herkaderen, waarmee jij jouw huidige (werk)situatie vanuit een ander daglicht kunt gaan zien.

Om leren gaan met stress en burn-out

Tijdens een NLP-opleiding ga jij leren om te gaan met stress en burn-out gerelateerde klachten. Je gaat goed kijken naar waar het (daadwerkelijk) vandaan komt, hoe je hier mee om kunt gaan en hoe jij jouw leven zo in kunt richten dat dit in de toekomst minder gaat gebeuren.

Hoe is NLP ontstaan?

NLP is ontstaan in de jaren 70 toen twee jonge wetenschappers, dr. Richard Bandler en dr. John Grinder, mensen bestudeerden die opvallend succesvol waren in hun werkveld. Bandler en Grinder gingen op zoek naar structuren die deze mensen succesvol maakten. Ze brachten deze structuren onder in modellen en technieken, die vervolgens weer konden worden overgedragen aan hen die óók succesvol wilden zijn op dat gebied. Op deze manier werden die structuren doelgericht, snel en effectief aangeleerd.

NLP is dus begonnen met de wetenschap van het modelleren van mensen die op het ene of andere gebied succesvoller waren dan anderen. Het is een wetenschap die altijd in ontwikkeling is, er worden constant nieuwe modellen en technieken toegevoegd.

Is NLP iets voor mij?

Ja. NLP is voor iedereen die persoonlijke groei wilt ondergaan.

Het wordt gebruikt door jong en oud, man en vrouw, introvert en extravert, theoretisch en praktisch opgeleid. Sommige mensen die in de wereld van NLP stappen hebben een specifiek probleem dat zij op willen lossen, anderen willen simpelweg stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.

Waar je NLP ook voor wilt gebruiken: je krijgt de tools om jouw doelen te bereiken op het gebied van werk, mindset, verbinding, relaties en andere levensgebieden.

Kun je een voorbeeld geven van een NLP-techniek?

Het kunnen volgen en interpreteren van oogbewegingen is een typische NLP-techniek. In de NLP Practitioner opleiding word je uitermate bekwaam in het observeren van anderen. Oogbewegingen vertellen je of iemand tegen zichzelf aan het praten is, terugdenkt aan gebeurtenissen in het verleden of juist niet.

Op deze manier kun je goed aansluiten bij de leefwereld van de ander. Ook kun je er bijvoorbeeld achter komen dat iemand gedachten construeert of niet: zie je iemand naar linksboven kijken (vanuit jezelf gezien), dan weet je dat er beelden gemaakt worden die er niet eerder zijn geweest.

NLP en wetenschappelijk bewijs

Sinds het ontstaan van NLP in de jaren zeventig zijn er verschillende onderzoeken geweest naar het wetenschappelijke bewijs voor deze methode. Naast de effectiviteit van NLP in het dagelijkse leven, is het effect van verschillende technieken Neuro-Linguïstisch Programmeren wetenschappelijk ondersteund. Eén groot wetenschappelijk onderzoek naar NLP is echter lastig te doen, gezien de vele verschillende tools en technieken en de vele verschillende variabelen bij de inzet van deze technieken. NLP is in zijn geheel daarom niet per definitie wetenschappelijk.

In de wereld van NLP is het belangrijk dat de technieken die worden gebruikt werken voor een specifiek persoon. Elk mens is echter anders en heeft een subjectieve ervaring en voorkeuren. Als één techniek minder resoneert bij de ene persoon maar bij een ander perfect aansluit, heeft het zijn doel bereikt.

Ondanks deze variabelen zijn er naar specifieke technieken uit NLP onderzoeken gedaan, waar onder andere de positieve werking op de hersenen is aangetoond. Voorbeelden van onderzoek naar technieken binnen de NLP zijn onder andere hier (allergieën), hier (fobieën) en hier (psycho-sociale klachten) te vinden.

Ik wil graag NLP leren. Waar begin ik en is het iets voor mij?

Het begin van je NLP-reis is de NLP Practitioner.

Tijdens deze 15-daagse NLP-opleiding ga je veel leren, maar in principe is het onder te verdelen in twee categorieën:

  • Je leert alles over NLP: wat het is, waar je het voor kunt gebruiken, hoe het werkt en wanneer je het inzet.
  • Je leert datgene direct toe te passen in jouw eigen leven: je gaat leren hoe je omgaat met stress, je het optimale uit je werk en carrière kan halen, je relaties vol verbinding aan kan gaan, je jouw communicatie met anderen een boost kan geven eindelijk jouw doelen kan halen.

Vragen waar jij bijvoorbeeld mee aan de slag gaat, zijn:

  • Hoe creëer ik meer zelfvertrouwen?
  • Hoe zet ik de negatieve stem in mijn hoofd op zacht?
  • Hoe versterk ik de kwaliteiten waarvan ik weet dat ik ze heb?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik weet wat ik wil in mijn leven?
  • Hoe maak ik mezelf meer veerkrachtig voor uitdagingen die gaan komen?
  • Hoe ben ik minder gevoelig voor stress, deadlines en druk om te presteren?
  • Hoe leer ik verbinding aan te gaan en constructief te communiceren met anderen?

Een 15-daagse reis waar je niet alleen alles leert over NLP, maar ook vrienden maakt voor het leven.

Hoe kies ik de juiste opleiding?

Het kiezen van een NLP-opleiding is een uitdaging. Hoe weet je dat je de juiste keuze maakt? Om de juiste keuze te maken, kan jij jezelf de volgende vragen stellen:

Is het instituut geaccrediteerd op het hoogste niveau?

Er zijn verschillende soorten accreditaties. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, is het belangrijk dat de opleiding IANLP, ABNLP & NVNLP erkend is.

Zijn de trainers opgeleid door grondleggers van NLP?

Dé manier om NLP te leren is natuurlijk van de grondleggers van NLP. Onze trainers zijn onder andere opgeleid door Dr. Richard Bandler, Anthony Robbins, Tad James, Robert Dilts en Anné Linden.

Heb ik een goed gevoel ten aanzien van de trainer(s) en/of het instituut?

Dit is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Bezoek bijvoorbeeld eens een informatieavond om erachter te komen of jij je goed voelt bij het instituut. Door het proeven van de sfeer en je te omringen met gelijkgestemden, kom je erachter of het een goede match is.

Wanneer wordt de NLP Practitioner gegeven?

De NLP Practitioner opleiding is in verschillende varianten te volgen. Welke variant jij volgt, is afhankelijk van jouw voorkeur, ruimte in je agenda en manier van leren. Bij UNLP bieden wij een weekend-, dag- of intensieve variant aan. Elke opleiding bestaat uit 15 dagen en bevat dezelfde inspirerende NLP demonstraties en inzichtelijke oefeningen.

Welke opleiding je kiest, een reguliere of een intensieve, is afhankelijk van jouw voorkeur.

Vind je het fijn om een langere periode bezig te zijn met je opleiding, zodat je volop tijd hebt om te oefenen en het maximaal kan toepassen in je dagelijkse leven? Of wil je er 15 dagen flink tegenaan gaan en een intensieve transformatie ervaren? Vind je het fijn om de tijd te nemen of wil je snelheid maken?

De ene opleidingsvariant is niet beter dan het ander, maar vooral een verschil in voorkeur en gewoonte.

Kijk voor de verschillende data op deze pagina of neem contact op met Student Support voor een passend advies.

Wat is NLP? Betekenis, ontstaan & voorbeelden - UNLP (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6332

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.